Final thesis and exams

SMĚRNICE A FORMULÁŘE pro studenty bakalářských programů

Assignment and Preparation of a Bachelor’s Thesis (BT)
Request for Approval – Individual subject of thesis
Assignment of Thesis (BP)
Request for a change in the assignment of the thesis
Defending a Bachelor’s Thesis (BT) and Taking the Final State Exam (FSE)
Citation Standard
Formal Arrangement of Theses

NÁVRHY TÉMAT PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:
Animace a vizuální efekty
Fotografie a audiovize
Grafický a mediální design
Literární tvorba
Kreativní marketing a komunikace
Společenské vědy
Anglický jazyk

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA – Bc. / BcA. (AR 2020/2021):

Ke stažení PŘEHLED

Specializační část SZZ (AVE)otázky
Specializační část SZZ (FA)otázky
Specializační část (GMD)otázky
Oborová část SZZ (LT)otázky
Oborová část SZZ (KMK)otázky

Společná část SZZ (VT)otázky
Společná část SZZ (LT)otázky
Společná část SZZ (KMK)otázky

Zveřejňování závěrečných prací se obecně řídí § 47b zákona o vysokých školách. Závěrečné práce studentů jsou dostupné k nahlédnutí na studijním oddělení (včetně posudků vedoucího práce a oponenta) nejpozději 5 pracovních dnů před konáním obhajoby závěrečných prací (dle harmonogramu příslušného akademického roku). Následně jsou závěrečné práce uloženy v knihovně VŠKK, kde jsou k dispozici pro prezenční zapůjčení.

Back to specializations
Choose from our other specializations